پانل گچی ساده (RG یا GKB)

پانل گچی ساده (RG یا GKB):پانل های گچی ساده به طور عمومی در سیستم های ساخت و ساز خشک کناف (مانند دیوارهای جداکننده، دیوارهای پوششی و سقف های کاذب) مورد استفاده قرار می گیرند.این صفحات دارای روکش کرم رنگ بوده ودر امتداد محور میانی پشت آن ها مهر آبی کناف چاپ شده است.

کد کالا نوع AK نوع VK ضخامتmm عرضmm طولmm
310000000122400   * 6.5 1200 2400
311000000122400   * 8.5 1200 2400
312000000112400 *   9.5 1200 2400
312000000122400   * 9.5 1200 2400
313000000112400 *   12.5 1200 2400
313000000112500         2500
313000000112800         2800
313000000113000         3000
313000000122400   * 12.5 1200 2400
313000000123000         3000
314000000112400 *   15 1200 2400
314000000113000         3000
315000000112400 *   18 1200 2400
315000000113000         3000

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت(MR یا GKBI)

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت(MR یا GKBI):پانل هایی هستند که گچ تشکیل دهنده آن ها با مواد مقاوم در برابررطوبت ترکیب شده است.پانل های گچی مقاوم در برابر رطوبت(مانند آشپزخانه هاو سرویس های بهداشتی) مورد استفاده قرار می گیرند.این صفحات دارای روکش سبز رنگ بوده و در امتداد محور میانی آن ها مهرآبی کناف چاپ شده است.

کد کالا نوع AK نوع VK ضخامتmm عرضmm طولmm
363000000112400 *   12.5 1200 2400
363000000112500         2500
363000000112800         2800
363000000113000         3000
364000000113000 *   15 1200 3000
365000000112400 *   18 1200 2400

پانل گچی مقاوم در برابر حریق(FR یا GKF)

پانل گچی مقاوم در برابر حریق(FR یا GKF):پانل هایی هستند که گچ تشکیل دهنده آن ها حاوی الیاف شیشه می باشد.پانل های گچی مقاوم در برابر حریق در محل هایی که نیاز به محافظت در برابر حریق وجود دارد (مانند پوشش ستون ها و تیرهای فولادی)مورد استفاده قرار می گیرند.این صفحات دارای روکش صورتی رنگ بوده و در امتداد محور میانی آن ها مهر قرمز کناف چاپ شده است.

کد کالا نوع AK نوع VK ضخامتmm عرضmm طولmm
323000000112400 *   12.5 1200 2400
323000000112500         2500
323000000112800         2800
323000000113000         3000
324000000112400 *   15 1200 2400
324000000113000 *       3000
325000000112400 *   18 1200 2400
325000000113000         3000
325000000123000   *     3000

پانل گچی مقاوم در برابر حریق و رطوبت(FM یا GKFI) پانل هایی هستند که گچ تشکیل دهنده آن حاوی الیاف شیشه و مواد مقاوم در برابر رطوبت می باشد.پانل های گچی مقاوم در برابر حریق و رطوبت در محیط هایی که به طور همزمان خواص مقاومت در برابر حریق و رطوبت مورد نیاز باشد(مانند چاه های تاسیساتی)مورد استفاده قرار می گیرند،این صفحات دارای روکش سبز رنگ بوده و در امتداد محور میانی پشت آن ها مهر قرمز کناف چاپ شده است.

کد کالا نوع AK نوع VK ضخامتmm عرضmm طولmm
373000000112400 *   12.5 1200 2400
373000000112500         2500
373000000112800         2800
373000000113000         3000
374000000112400 *   15 1200 2400
375000000112400 *   18 1200 2400

این صفحات دارای هسته گچی بوده و سطح و لبه های طولی آنها با کاغذ محکم مخصوص پوشانده شده است.

صفحات روکش دار گچی در چهار نوع تولید می شوند:

معمولی - RG

مقاوم در برابر رطوبت - MR

مقاوم در برابر حریق - FR

مقاوم در برابر حریق و رطوبت - FM