پانل گچی ساده (RG یا GKB)

پانل گچی ساده (RG یا GKB):پانل های گچی ساده به طور عمومی در سیستم های ساخت و ساز خشک کناف (مانند دیوارهای جداکننده، دیوارهای پوششی و سقف های کاذب) مورد استفاده قرار می گیرند.این صفحات دارای روکش کرم رنگ بوده ودر امتداد محور میانی پشت آن ها مهر آبی کناف چاپ شده است.

کد کالانوع AKنوع VKضخامتmmعرضmmطولmm
310000000122400 *6.512002400
311000000122400 *8.512002400
312000000112400* 9.512002400
312000000122400 *9.512002400
313000000112400* 12.512002400
313000000112500    2500
313000000112800    2800
313000000113000    3000
313000000122400 *12.512002400
313000000123000    3000
314000000112400* 1512002400
314000000113000    3000
315000000112400* 1812002400
315000000113000    3000

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت(MR یا GKBI)

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت(MR یا GKBI):پانل هایی هستند که گچ تشکیل دهنده آن ها با مواد مقاوم در برابررطوبت ترکیب شده است.پانل های گچی مقاوم در برابر رطوبت(مانند آشپزخانه هاو سرویس های بهداشتی) مورد استفاده قرار می گیرند.این صفحات دارای روکش سبز رنگ بوده و در امتداد محور میانی آن ها مهرآبی کناف چاپ شده است.

کد کالانوع AKنوع VKضخامتmmعرضmmطولmm
363000000112400* 12.512002400
363000000112500    2500
363000000112800    2800
363000000113000    3000
364000000113000* 1512003000
365000000112400* 1812002400

پانل گچی مقاوم در برابر حریق(FR یا GKF)

پانل گچی مقاوم در برابر حریق(FR یا GKF):پانل هایی هستند که گچ تشکیل دهنده آن ها حاوی الیاف شیشه می باشد.پانل های گچی مقاوم در برابر حریق در محل هایی که نیاز به محافظت در برابر حریق وجود دارد (مانند پوشش ستون ها و تیرهای فولادی)مورد استفاده قرار می گیرند.این صفحات دارای روکش صورتی رنگ بوده و در امتداد محور میانی آن ها مهر قرمز کناف چاپ شده است.

کد کالانوع AKنوع VKضخامتmmعرضmmطولmm
323000000112400* 12.512002400
323000000112500    2500
323000000112800    2800
323000000113000    3000
324000000112400* 1512002400
324000000113000*   3000
325000000112400* 1812002400
325000000113000    3000
325000000123000 *  3000

پانل گچی مقاوم در برابر حریق و رطوبت(FM یا GKFI) پانل هایی هستند که گچ تشکیل دهنده آن حاوی الیاف شیشه و مواد مقاوم در برابر رطوبت می باشد.پانل های گچی مقاوم در برابر حریق و رطوبت در محیط هایی که به طور همزمان خواص مقاومت در برابر حریق و رطوبت مورد نیاز باشد(مانند چاه های تاسیساتی)مورد استفاده قرار می گیرند،این صفحات دارای روکش سبز رنگ بوده و در امتداد محور میانی پشت آن ها مهر قرمز کناف چاپ شده است.

کد کالانوع AKنوع VKضخامتmmعرضmmطولmm
373000000112400* 12.512002400
373000000112500    2500
373000000112800    2800
373000000113000    3000
374000000112400* 1512002400
375000000112400* 1812002400

این صفحات دارای هسته گچی بوده و سطح و لبه های طولی آنها با کاغذ محکم مخصوص پوشانده شده است.

صفحات روکش دار گچی در چهار نوع تولید می شوند:

معمولی - RG

مقاوم در برابر رطوبت - MR

مقاوم در برابر حریق - FR

مقاوم در برابر حریق و رطوبت - FM