مشاوره و طراحی

گام نخستین در استفاده از سیستم های ساخت و ساز خشک ، تعیین ساختار می باشد. هر یک از ساختارها دارای قابلیت ویژه ی خود بوده که در مرحله ی طراحی می باید مشخصات عملکردی آن ساختار (مانند قابلیت های فیزیکی و مکانیکی تعیین کننده از قبیل مقاومت استاتیکی، میزان عایق حرارتی و صوتی و مقاومت ساختار در برابر حریق) در نظر گرفته شود.

به عنوان مثال ، برای انواع دیوار (دیوارهای جداکننده داخلی، دیوارهای جداکننده بین دو واحد آپارتمانی ، دیوار راهروها ، دیوار سلول های تر و …) ساختارهای مختلفی وجود دارد که با توجه به شرایط و نوع کاربری ، باید ساختار مناسب تعیین و به کار گرفته شود.

شرکت آداک برج متعهد است که این خدمات را به صورت رایگان به مشتریان خود ارائه کند.