دریچه دسترسیدریچه دسترسیدریچه های ریوو جهت دسترس آسان به تاسیسیات در دیوارهای کناف جاسازی می شوند. این نوع دریچه ها دارای درزهای بسیار ظریف بوده و از نظر بصری و معماری بسیار مطلوب می باشند.

ابعاد موجود

-20 *20 سانتیمتر

-30*30

-40*40

-50*50

-60*60

-120*60