گواهینامه و تقدیرنامه های شرکت آداک برج

آداک برج در رسانه
8 اردیبهشت 94
نمایش همه

گواهینامه و تقدیرنامه های شرکت آداک برج

گواهینامه دسیستم مدیریت کیفیت

گواهینامه و تقدیرنامه های شرکت آداک برج


مدیریت پایش و اندازه گیری رضایت مشتری

گواهینامه و تقدیرنامه های شرکت آداک برج


سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

گواهینامه و تقدیرنامه های شرکت آداک برج


سیستم مدیریت محیط زیست استاندارد

گواهینامه و تقدیرنامه های شرکت آداک برج


شرکت برتر در گروه صنایع ساختمانی در جشنواره برترین شرکت های ایرانی

جوایز و تقدیرنامه های شرکت badocams.com


دریافت تندیس نشان شرکت برتر سال از موسسه بین المللی پژوهش های صنعتی ایران با حمایت موسسه بین المللی QS سوئیس

جوایز و تقدیرنامه های شرکت آداک برج


دریافت تندیش از همایش ملی بزرگان رضایتمندی مشتری کشور در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

جوایز و تقدیرنامه های شرکت


دریافت لوح در نشت تخصصی نمایندگان فعال مصالح و تجهیزات ساختمانی کشور با مسئولین پروژه های ساختمانی منتخب تهران و شرق کشور از سازمان نظام مهندسی ساختمان و شرکت ارگ

جوایز و تقدیرنامه های شرکت